Menter Iaith
Rhondda Cynon Taf

Mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb
The Welsh language belongs to all of us

Beth ydyn ni'n wneud?
What do we do?

Sut i ymuno
How to join

Mae rhywbeth at ddant pawb gobeithio! Cliciwch isod er mwyn darganfod mwy am ein gwasanaethau a gweithgareddau.

Hopefully there's something for everyone! Click below to find out more about our services and activities.

Gwasanaethau Plant
Children's Services

Beth sy’ ’mlaen
What’s on

Timau Ieuenctid Menter
Menter Youth Teams

Cyfeirlyfr
Directory

Gwirfoddoli
Volunteer

Sut i ymuno
How to join

Mae rhywbeth at ddant pawb gobeithio! Cliciwch isod er mwyn darganfod mwy am ein gwasanaethau a gweithgareddau.

Hopefully there's something for everyone! Click below to find out more about our services and activities.

Gwasanaethau Plant
Children's Services

Beth sy’ ’mlaen
What’s on

Timau Ieuenctid Menter
Menter Youth Teams

Cyfeirlyfr
Directory

Gwirfoddoli
Volunteer

Fideos
Videos

Cyfle i fwynhau gwaith y gorffennol.
A chance to enjoy our past work.

Ewch i'n sianel YouTube!
Visit our YouTube channel!