Hysbysebu Digwyddiad
Advertise an event

I hysbysebu digwyddiad ar wefan Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, cwblhewch y ffurflen isod. Gallwn ni hefyd hyrwyddo'r digwyddiad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a'i gynnwys yn ein cylchlythyr misol ar ddechrau pob mis. Unwaith y bydd eich manylion wedi dod i law, byddant yn cael eu rhoi ar y we cyn gynted â phosibl. Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cadw'r hawl i wrthod digwyddiadau os bernir eu bod yn anaddas ar gyfer y wefan.

To advertise an event on Menter Iaith Rhondda Cynon Taf’s website, please complete the form below. We can also promote the event on our social media accounts and include it in our monthly newsletter at the beginning of each month. Once your details have been received, they will be placed on the web as soon as possible. Menter Iaith Rhondda Cynon Taf reserves the right to refuse submissions if they are deemed unsuitable for the website.

Add Your Event

Ydy’r digwyddiad yn digwydd ar-lein neu wyneb yn wyneb?| Is this event happening online or in person?(Required)
Upload Poster | Upload Poster
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.