Clwb Carco Pont Siôn Norton

clwb_logos4

Lleoliad / Location:

Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton

Cyfeiriad /  Address:

109 Heol Pont Siôn Norton, Pontypridd, CF37 4ND

Diwrnodau / Days:

Llun – Iau / Mon-Thurs

Amser / Time:

3:30pm – 5:30pm

Arweinydd / Leader:

Natasha Baker

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Menter Iaith Rhondda Cynon Taf / For more information contact Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

01443 407570 | carco@menteriaith.cymru

PontSionNorton-2
Untitled design (16)