Cysylltu
Contact

Swyddogion
Officers

Osian Rowlands

Prif Weithredwr
Chief Executive

Lisa Lloyd

Dirprwy Reolwr
Deputy Manager

Laurie Brown

Swyddog Cyllid
Finance Officer

Osian Roberts

Swyddog Addysg Oedolion ac Ieuenctid
Adult Education andYouth Officer

Marged Elin Thomas

Swyddog Datblygu
Development Officer

Aelodau'r Bwrdd
Board Members

Ymddiriedolwyr / Trustees

John Llewellyn Thomas

Brett Duggan

Cadeirydd / Chairperson

Hefin Gruffydd

Is-gadeirydd / Vice Chairperson

Mark Adey

Trysorydd / Treasurer

Dafydd Roberts

Ysgrifennydd / Secretary

Susan Jenkins

Aelodau Cyffredinol / General Members

Glyn Jones

Seren Haf MacMillan

Heulyn Rees

Eurgain Thomas

Rhys Thomas

Emma Thompson

Mike West