Gweithgareddau Cymraeg yn RhCT
Welsh-language Activities in RCT

Clwb Bytis Bach

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Pob dydd Mawrth / Every Tuesday

10:30 - 12:00

Yr Hen Lyfrgell Porth, CF39 9PG

£2.50 y sesiwn / per session

Bore Coffi Cymraeg
Welsh Coffee Morning

Llyfrgell Aberpennar
Mountain Ash Library

Pob dydd Mawrth / Every Tuesday

11:00

Canolfan Pennar, Oxford Street, Mountain Ash, CF45 3HD (drws nesaf i Iceland/next to Iceland)

Am ddim / Free

Clwb Siarad y Porth

Yr Hen Lyfrgell Porth

Pob dydd Iau / Every Thursday

10:00-12:00

Yr Hen Lyfrgell Porth, CF39 9PG

Am ddim / Free

Canu yn y Caffi
Sing-along Cymraeg

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Dydd Iau 1af y mis / 1st Thursday of the month

12:00-13:00

Yr Hen Lyfrgell Porth, CF39 9PG

Am ddim / Free

Clwb Creadigol

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Pob dydd Iau / Every Thursday

16:00 - 17:00

Yr Hen Lyfrgell Porth, CF39 9PG

Am ddim / Free

Chat Cymraeg

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Pob dydd Gwener / Every Friday

10:30 - 12:00

Yr Hen Lyfrgell Porth, CF39 9PG

Am ddim / Free

Siarad Lol

Bragdy Twt Lol

Pob dydd Gwener / Every Friday

16:00 - 17:00

Bragdy Twt Lol, Uned B27, Trefforest, CF37 5YB

Am ddim / Free

Hysbysebu Digwyddiad
Advertise an event

I hysbysebu digwyddiad ar wefan Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, cwblhewch y ffurflen isod. Gallwn ni hefyd hyrwyddo'r digwyddiad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a'i gynnwys yn ein cylchlythyr misol ar ddechrau pob mis. Unwaith y bydd eich manylion wedi dod i law, byddant yn cael eu rhoi ar y we cyn gynted â phosibl. Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cadw'r hawl i wrthod digwyddiadau os bernir eu bod yn anaddas ar gyfer y wefan.

To advertise an event on Menter Iaith Rhondda Cynon Taf’s website, please complete the form below. We can also promote the event on our social media accounts and include it in our monthly newsletter at the beginning of each month. Once your details have been received, they will be placed on the web as soon as possible. Menter Iaith Rhondda Cynon Taf reserves the right to refuse submissions if they are deemed unsuitable for the website.

Add Your Event

Ydy’r digwyddiad yn digwydd ar-lein neu wyneb yn wyneb?| Is this event happening online or in person?(Required)
Upload Poster | Upload Poster
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.