Gweithgareddau Cymraeg yn RhCT
Welsh-language Activities in RCT

Crefftau Nadolig am ddim!
Free Christmas crafts!

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Amrywiol / Various

Amrywiol / Various

Amrywiol / Various

Am ddim / Free

Canu Plygain gyda Parti'r Efail
'Plygain' Singing with Parti'r Efail

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

30 | 11 | 2022

19:30 - 21:00

Yr Hen Lyfrgell Porth, CF39 9PG

Am ddim / Free

Canu yn y Caffi
Sing-along Cymraeg

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Dydd Iau 1af y mis / 1st Thursday of the month

12:00-13:00

Yr Hen Lyfrgell Porth, CF39 9PG

Am ddim / Free

Ffair Nadolig Garth Olwg
Garth Olwg Christmas Fair

Canolfan Garth Olwg Centre

03 | 12 | 2022

10:00 - 15:00

Canolfan Garth Olwg, CF38 1RQ

Am ddim / Free

Hwyl yr Ŵyl

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

08 | 12 | 2022

11:00 - 13:00

Yr Hen Lyfrgell Porth, CF39 9PG

Am ddim / Free

Hysbysebu Digwyddiad
Advertise an event

I hysbysebu digwyddiad ar wefan Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, cwblhewch y ffurflen isod. Gallwn ni hefyd hyrwyddo'r digwyddiad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a'i gynnwys yn ein cylchlythyr misol ar ddechrau pob mis. Unwaith y bydd eich manylion wedi dod i law, byddant yn cael eu rhoi ar y we cyn gynted â phosibl. Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cadw'r hawl i wrthod digwyddiadau os bernir eu bod yn anaddas ar gyfer y wefan.

To advertise an event on Menter Iaith Rhondda Cynon Taf’s website, please complete the form below. We can also promote the event on our social media accounts and include it in our monthly newsletter at the beginning of each month. Once your details have been received, they will be placed on the web as soon as possible. Menter Iaith Rhondda Cynon Taf reserves the right to refuse submissions if they are deemed unsuitable for the website.

Add Your Event

Ydy’r digwyddiad yn digwydd ar-lein neu wyneb yn wyneb?| Is this event happening online or in person?(Required)
Upload Poster | Upload Poster
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.