Gweithgareddau Cymraeg yn RhCT
Welsh-language Activities in RCT

Edrych am gyfleoedd i ddefnyddio eich Cymraeg?
Looking for opportunities to use your Welsh?

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y flwyddyn sy’n rhoi’r cyfle i chi ddefnyddio’r Gymraeg yn y sir. Os ydych chi'n trefnu digwyddiad neu weithgaredd Cymraeg hefyd, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi! Gallwn ni helpu hysbysebu eich grwpiau neu ddigwyddiadau trwy ein gwefan a gwefannau cymdeithasol felly cysylltwch â ni.

 

Looking for opportunities to use your Welsh? Menter Iaith Rhondda Cynon Taf organizes a variety of events and activities during the year giving you the opportunity to use your Welsh in RCT. If you’re organizing a Welsh language event or activity in Rhondda Cynon Taf too we'd love to hear from you! We can help advertise your groups and events through our website and social sites so get in touch.