SWYDDI | JOBS

SWYDDI | JOBS

Arweinydd / Person â gofal Clwb Carco

 

Hoffech chi ymuno â thîm sy’n darparu gofal ar ôl ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg? Bydd yr arweinydd yn gymwys gyda chymhwyster Gofal Plant Lefel 3 a chymhwyster Gwaith Chwarae Lefel 3 neu gymhwyster uwch.

Would you like to join a team that provides after-school childcare through the medium of Welsh? The leader will be qualified with a Level 3 Childcare qualification and a Level 3 or higher Playwork qualification.

 

Cyflog: 11.50 yr awr / per hour

Oriau Gwaith: Dydd Llun – Dydd Gwener 15:00 – 18:00 Monday – Friday

 

Cliciwch ar y linc isod i weld disgrifiad o’r swydd | Click on the link to see a job description: Pecyn Swyddi Clwb Carco (Dwyieithog)

 

Am ymholiadau pellach neu am ffurflen gais cysylltwch â ni | For further enquiries or an application contact us

lisa@menteriaith.cymru