Tanysgrifio / Subscribe

Tanysgrifio | Subscribe

* indicates required
Defnyddio’r Gymraeg | I use the Welsh language
Oed | Age

Ticiwch y blwch isod i gadarnhau eich bod chi'n hapus clywed gan Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf os gwelwch yn dda. Please tick the box below to confirm you are happy to hear from Menter Iaith Rhondda Cynon Taf.

Gallwch ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-bost. Mae unrhyw ddata a gesglir gan Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cael eu ddefnyddio yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn ein polisi preifatrwydd llawn sydd ar gael ar ein gwefan. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. Any data collected by Menter Iaith Rhondda Cynon Taf is used in accordance with the Data Protection Act. More information is available in our full privacy policy which is available on our website. http://www.menteriaith.cymru/polisi-preifatrwydd/

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.